Inauguracja roku szkolnego

4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Inauguracja roku szkolnego miała bardzo uroczysty charakter.
Świętowaliśmy 20. rocznicę nadania szkole imienia Józefa Kulli. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie dzieci, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście przeszli na salę, gdzie odbył się apel poświęcony życiu i działalności naszego patrona. Nie zabrakło także występów naszych absolwentów. Piękny śpiew Dominiki Pieczonki i Pawła Jasiaka oraz recytacje patriotycznych wierszy tylko podkreślały uroczysty charakter spotkania.
Ostatnia część obchodów rocznicy miała już miejsce w szkole. Na gości czekały wystawy prac plastycznych, kronik szkolnych, starych podręczników oraz pamiątki po Józefie Kulli. Zostały także przygotowane okolicznościowe gazetki, które przypominały chwile sprzed 20 lat. Chętni mogli obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą szkole i patronowi. Podczas poczęstunku była okazja do rozmów i wspominania tamtych chwil. Cieszymy się, że goście odpowiedzieli na nasze zaproszenie i licznie przybyli, aby razem z nami świętować tę rocznicę. Na zakończenie uroczystości każdy obdarowany został okolicznościową widokówką oraz folderem o szkole i działalności patrona.