Nowe godziny zajęć lekcyjnych

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Kulli w Mąkoszycach będą mieli salę gimnastyczną. Obiekt powstanie na terenie wyasfaltowanego placu
przy szkole, który do tej pory pełnił funkcję boiska szkolnego.
W związku z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej na boisku szkolnym i ogrodzeniem terenu budowy nie ma możliwości wejścia do szkoły od strony boiska. Do szkoły wchodzimy tylko wejściem głównym.
Z powodu braku możliwości wyjścia na przerwy na boisko szkolne, wprowadza się zmiany w przerwach międzylekcyjnych. Od 01 kwietnia wszystkie przerwy, oprócz przerwy śniadaniowej i obiadowej , są 5 minutowe.
Przerwa śniadaniowa, po 3. lekcji, trwa 30 minut. Podczas tej przerwy uczniowie wychodzą na duże zielone boisko. Przerwa obiadowa, po 5. lekcji, trwa 10 minut.
Taka sytuacja będzie trwała do końca roku szkolnego.

Godziny zajęć lekcyjnych:
1) 7.45 – 8.30
2) 8.35 – 9.20
3) 9.25 – 10.10 (30min. przerwa śniadaniowa)
4) 10.40 – 11.25
5) 11.30 – 12.15 (10min. przerwa obiadowa)
6) 12.25 – 13.10
7) 13.15 – 14.00
8) 14.05 – 14.50