Otwarcie sali gimnastycznej

„To, co było nierzeczywiste, dziś stało się rzeczywistością”

7 października 2019 roku odbyło się otwarcie sali gimnastycznej dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Józefa Kulli w Mąkoszycach. Na uroczystość przybyło wielu gości: Władze państwowe i samorządowe różnych szczebli, Przedstawiciele Rady Sołeckiej, Rady Rodziców, Wykonawca inwestycji i Kierownik budowy, Dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych, byli Dyrektorzy Szkoły, Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Absolwenci – sportowcy i wiele innych osób, które przyczyniły się do budowy obiektu.
Gości przywitała Dyrektor Szkoły Pani Renata Kokot i Wójt Gminy Kobyla Góra Pan Wiesław Berski. Następnie ksiądz proboszcz Tomasz Szymkowiak poświęcił nową salę. Uroczyście przecięto wstęgę i zabrał głos Włodarz Gminy – Pan Wiesław Berski oraz goście: Posłanka do Parlamentu Europejskiego – Pani Andżelika Możdżanowska, Starosta Powiatu – Pan Lech Janicki, kandydatka do Sejmu – Pani Katarzyna Sójka, była dyrektor Szkoły – Pani Maria Leśniak, Radna Gminy – Pani Ewa Kubiak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi – Pani Krolina Hodyjas-Małowiejska. Słów podziękowania nie zabrakło również ze strony uczniów, a ich uwieńczeniem był występ artystyczny, po którym zaproszeni goście mogli obejrzeć obiekt.

Nowa sala z pewnością pozwoli odkrywać nowe talenty, rozwijać nowe pasje, zdobywać medale i puchary w nowych dziedzinach sportu, których uczniowie do tej pory nie mieli możliwości doskonalić i kształcić.