Harmonogram e-lekcji

Drodzy Rodzice zgodnie z nowym Rozporządzenie MEN od 25 marca do 10 kwietnia 2020 w szkołach wprowadzamy obowiązkowe zdalne nauczanie w czasie którego nauczyciele będą realizować podstawę programować a także monitorować i oceniać postępy Państwa dzieci
Po uwzględnieniu Państwa uwag i dla lepszej organizacji wprowadzamy harmonogram przesyłania przez nauczycieli materiału i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
Nowy harmonogram będzie obowiązywał już od 23 marca (poniedziałku)


Do przesyłania uczniom i rodzicom informacji posłuży dostępna w naszym dzienniku elektronicznym opcja „zdanie domowe” . Instrukcja jak odbierać i odsyłać zadania znajduje się poniżej.
Materiały i zadania będą wysyłane do Państwa w danym dniu do godz. 12 lub wieczorem w dniu poprzedzającym.