Zajęcia i egzamin ósmoklasistów w czasie epidemii

Zgodnie z dzisiejszymi informacjami

  • Zajęcia szkolne pozostają zawieszone do 26 kwietnia br.
  • Egzamin ósmoklasistów zostaje przesunięty, a o dacie jego przeprowadzenia zostaniemy poinformowani 3 tygodnie wcześniej.