Inauguracja roku szkolnego 2020/21

Drodzy Rodzice
Informujemy, że Nowy Rok Szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w systemie stacjonarnym z zastosowaniem pewnych zmian organizacyjnych.

Zgodnie z procedurami do szkoły może przyjść tylko uczeń, który nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W czasie jazdy autobusem, podczas wejścia do szkoły aż do czasu zajęcia miejsca w klasie, uczniowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Zasady i procedury nauczania i organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym zostaną przekazane uczniom w czasie pierwszych spotkań z wychowawcami oraz zamieszczone na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Pierwsze spotkanie z rodzicami planujemy na dzień 03 września 2020 roku.

Na pierwsze spotkania z wychowawcami klasy zapraszamy 1 września 2020 roku, według następującego harmonogramu:

Godz. 7.45
klasa 1 – sala gimnastyczna, uczniowie mogą wejść z 1 rodzicem, który obowiązkowo dezynfekuje ręce przy wejściu oraz ma zasłonięty nos i usta. Uczniowie i rodzice korzystają z wejścia od sali
gimnastycznej.
Klasa 3 – sala nr 15

Godz. 8.00
Klasa 2 – sala nr 16
Klasa 4 – sala nr 9

Godz. 11. 15
Klasa 8 – sala gimnastyczna
Klasa 6a – sala nr 12
Klasa 6b – sala nr 10
Klasa 7a – sala nr 1
Klasa 7b – sala nr 11

Jeśli rodzice przyprowadzą swoje dzieci nie mogą wejść na teren szkoły. Czekają na dzieci przed budynkiem szkoła lub na boisku obok sali gimnastycznej.

W tym dniu obowiązuje strój odświętny, Prosimy również o zabranie ze sobą tornistrów lub plecaków, gdyż uczniowie otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeń.

Dowóz uczniów

Autobusy kursowe PKS rano i o godz. 12.30 w tym dniu będą jeździły zgodnie z rozkładem obowiązującym w poprzednim roku szkolnym.

Szczegółowe godziny dodatkowych przywozów i odwozów:

  • 10.15 – odwóz uczniów klas 1-4 w stronę Pisarzowic i Bałdowic
  • 10.30 – przywóz uczniów z klas 6 – 8 z Pisarzowic i Bałdowic
  • 10.45 – odwóz uczniów klas 1-4 do Rybina
  • 10.55 – przywóz uczniów klas 6-8 z Rybina