Poznaj Polskę

Projekt Poznaj Polskę ma pomóc w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstawy programowej, pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dwie wycieczki z naszej szkoły uzyskały aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej i otrzymały dotację, dzięki której:

  • uczniowie klas 1 i 2 zwiedzą Park Nauki i Rozrywki oraz Wykopaliska związane z odkryciem szkieletów w Krasiejowie
  • uczniowie klasy 5 zwiedzą stolicę Polski – Warszawę.