Rekrutacja 2023/24

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się w terminie 20.02.2023r. – 03.03.2023r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej prosimy składać osobiście w/w terminie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Dokumenty: