Patron

jkullaJózef Kulla urodził się 20 lutego 1898r. w Ligocie, w powiecie ostrzeszowskim. Wracając z frontu francuskiego do ojczyny, zatrzymał się w lutym 1919r. w Berlinie. Tam nawiązał kontakt z polskimi organizacjami. Został bibliotekarzem Polskiego Towarzystwa Śpiewu „Harmonia”. W 1922r. wstąpił do Związku Polaków w Niemczech. Był aktywnym człowiekiem różnych organizacji: Koła Śpiewaczego, Towarzystwa Zawodowo – Kupieckiego, Koła Związku Polaków Dzielnicy II. Jego działaniom przyświecały patriotyczne cele: utrzymanie polskości na obczyźnie, polski język w domu i kościele.
W czasie II Wojny Światowej Józef Kulla i członkowie ZPwN pomagali rodzicom osób aresztowanych przez Gestapo i bezdomnym Polakom. Po wojnie, w 1947r. ZPwN wznowił swoja działalność. W 1961r. J.Kulla został wybrany na prezesa Oddziału Berlin Neukoln Związku Polaków w Niemczech, piastował tę godność społeczną aż do roku 1979. W grudniu 1977r. w Kolonii otrzymał „Złotą Odznakę Honorową” ZPwN, a dwa lata później oddziały Neukoln i Charlotenburg mianowały go Prezesem Honorowym. W roku 1982 Zarząd Główny minował Józefa Kullę Członkiem Honorowym ZPwN.
Józef Kulla zmarł 18 grudnia 1995r. w Berlinie. Zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany na cmentarzu w Kobylej Górze.
Życie naszego patrona przepełniła troska i wierność Polsce i kościołowi. Za krzewienie polskości na obczyźnie odznaczono go „Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi”.
Hasło Polaków w Niemczech:
… I NIE USTANIEM W WALCE
SIŁĘ SŁUSZNOŚCI MAMY
I MOCĄ TEJ SŁUSZNOŚCI
WYTRWAMY WYGRAMY!!!