Samorząd Uczniowski

Opiekun: Izabela Ptasińska-Mazur

Przewodniczący: …
Z – ca przewodniczącego: …
Skarbnik: …
Członkowie zarządu:

Nasze działania