Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I półrocze : 01.09.2022r. – 29.01.2023r.

II półrocze: 13.02.2023r. – 23.06.2023r.

23.12.2022 -31.12.2022r – przerwa świąteczna

30.01.2023r – 12.01.2023r. – ferie zimowe

06.04.2023 –  11.04.2023r.  – wiosenna przerwa świąteczna

23-25.05.2023r.  – egzaminy ósmoklasisty

23.06.2023r. – zakończenie roku szkolnego

 

Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Egzamin ósmoklasisty: 23-25 maj 2023r.

31.10.2022r.

28.04.2023r

02.05.2023r.

09.06.2023r.

21.06.2023r.

 

Ustawowe dni wolne od pracy

14 października 2022 r.-  dzień wolny od zajęć lekcyjnych

11 listopada 2022. – Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2023r. – Święto Trzech Króli

3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2023 r.- Boże Ciało