Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I półrocze : 01.09.2021r. – 16.02.2022r.

II półrocze: 31.02.2022r. – 24.06.2022r.

23 – 31 grudnia – przerwa świąteczna

17 – 29 styczeń 2022r. – ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022r. – wiosenna przerwa świąteczna

maj 2021r. – egzamin ósmoklasisty

24 czerwca – zakończenie roku szkolnego

 

Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Egzamin ósmoklasisty: 21-24 maj 2022

12 listopad 2021r.

02 i 04 maj 2022r.

17 czerwca 2022r.

 

Ustawowe dni wolne od pracy

14 października 2021 r.-  dzień wolny od zajęć lekcyjnych

11 listopada 2021. – Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2022r. – Święto Trzech Króli

3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022 r.- Boże Ciało