Organizacja

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
22 – 1 stycznia 2019r. – Zimowa przerwa świąteczna
14 stycznia – 27 stycznia 2018r. – Ferie zimowe
17 lutego 2017r. – Święto Patrona Szkoły
15-17 kwietnia 2019r. – Egzaminy ósmoklasistów
18-23 kwietnia 2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019r. – Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
22 czerwca – 1 września 2019 r. – Wakacje

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2018r.
2 maja 2019r.