Pedagog

Godziny pracy pedagoga:

WTOREK
7.30 – 8.35
9.20 -10.30
11.15 -12.15
15.30 -16.10
CZWARTEK
8.15 -10.40
PIĄTEK
7.30- 14.10
15.30- 16.40

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

WTOREK
10.30- 11.30
12.15 -14 .15
ŚRODA
9.30- 11.30