Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami

  • 17.09.2019 – zebranie ogólne
  • listopad – spotkania indywidualne
  • 17.12.2019 – zebranie przed klasyfikacją półroczną
  • 22.01.2020 – zebranie na podsumowanie I półrocza
  • marzec – spotkania indywidualne
  • 19.05.2020- zebranie przed klasyfikacją końcoworoczną