Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami

  • 13.09.2019 – zebranie ogólne
  • 15.12.2022 – wywiadówka
  • 09.03.2023 – wywiadówka
  • 18.05.2023 – wywiadówka