mPotęga

W tym roku uczniowie naszej szkoły będą realizowali projekt „Zakodowana matematyka”.
Celem projektu oprócz popularyzacji matematyki, nauk ścisłych i programowania, jest przede wszystkim wspólne doświadczanie matematyki przy użyciu nowoczesnych technologii. Zainteresowanie i pokazanie, że jest ona wszędzie, a poznanie jej tajników nie musi być nudne i może dać wiele radości. Podjęte działania mają zachęcić uczniów do poszukiwań i badań, pobudzić ich wyobraźnię i wyzwolić pokłady kreatywności. Dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności i umiejętności, a także rozwiązywać konkretne problemy na podstawie własnych doświadczeń, a co za tym idzie rozwijać myślenie matematyczne i rozumowanie.


Nasze działania można śledzić na naszej stronieFacebooku oraz bogu projektowym spmzakodowana.blogspot.com.
Projekt został dofinansowany przez Fundację mBanku.