Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Katarzyna Gajewska
Z-ca Przewodniczącej – Ilona Bochyńska
Sekretarz – Marzena Nowacka
Skarbnik – Emilia Lewek-Grygowska

Członkowie:
– Ilona Brej
– Joanna Janiak
– Agata Pilawska
– Wioletta Świątczak
– Daniel Zborowski