Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Pani Katarzyna Gajewska
Zastępca – Pani Anna Jakóbczak
Skarbnik – Pani Emilia Grygowska
Sekretarz – Pani Marzena Nowacka
Komisja rewizyjna:
Joanna Janiak
Żaneta Maury