Historia szkoły

Szkoła w Mąkoszycach istnieje już około 120 lat. Pierwsze zapisy w języku polskim na temat istnienia szkoły pochodzą z 1920r. Z kronik wynika, że szkoła, a właściwie dwie szkoły katolicka i ewangelicka istniały już od 1895r. Obie placówki połączono urzędowo 20 listopada 1933r. Uczęszczało wówczas do nich 174 uczniów.
W czasie II wojny światowej szkoła była zamknięta. Nauczanie rozpoczęło się 25 lutego 1945r., czyli miesiąc po wyzwoleniu Mąkoszyc spod okupacji hitlerowskiej.

W latach 1966 – 68 przeprowadzono kapitalny remont szkoły oraz dobudowano drugie piętro.
Od 1 września 1971r. do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z Rybina, a od 1999 r. dzieci z Pisarzowic i Bałdowic, ponieważ tamtejsze szkoły zostały zlikwidowane.

W 1997r. przychylając się do wniosku Berlińskiego oddziału Związku Polaków w Niemczech, nadano szkole podstawowej w Mąkoszycach imię Józefa Kulli – długoletniego, zasłużonego działacza ZPwN.
Nasza szkoła ma długą i bogatą historię. Nauczyciele z zaangażowaniem przystępowali do tworzenia szkoły w latach dziejowej zawieruchy. Na uwagę zasługuje fakt, iż najdłużej funkcję dyrektora pełnił p. Jan Golański – 22 lata. Do roku 2019 funkcję tę sprawowała p. Maria Leśniak.