Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest to program Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowany przez Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Ewa Sipurzyńska.