21/22

Rekrutacja 2022/23

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się w terminie 22.02.2022r. – 05.03.2022r. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej prosimy składać osobiście w/w terminie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Wnioski można pobrać w Publicznym Przedszkolu w MąkoszycachContinue reading