Miesiąc: listopad 2023

Aktualności

Prawa Dziecka

W dniu 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zwaną też Konstytucją Praw Dziecka. Postanowienia Konwencji  dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat. Polska będąc członkiem Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnieContinue reading