Rekrutacja 2022/23

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się w terminie 22.02.2022r. – 05.03.2022r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej prosimy składać osobiście w/w terminie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach.

Wnioski można pobrać w Publicznym Przedszkolu w Mąkoszycach lub poniżej.

Dokumenty: