Rekrutacja do klasy pierwszej (2024/25)

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się w terminie 26.02.2024r. – 08.03.2024r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej prosimy składać osobiście w/w terminie w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania z Publicznego Przedszkola w Mąkoszycach w sekretariacie lub klikając na ten link.