Prawa Dziecka

W dniu 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zwaną też Konstytucją Praw Dziecka. Postanowienia Konwencji  dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

Polska będąc członkiem Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Janusz Korczak był prekursorem tworzenia praw dziecka. To on mówił o prawie do szacunku czy prawie do edukacji poprzez zabawę. Dopiero jednak Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 roku, usankcjonowała prawa dzieci. Porusza ona wiele ważnych kwestii: prawa do życia, tożsamości i wychowania w rodzinie, prawo do informacji i prywatności, ochrony przed przemocą i konfliktem zbrojnym czy prawo do edukacji. 

Film dla rodziców https://www.youtube.com/watch?v=6dUHj7D8bM8

Film dla dzieci „Karolek ma swoje prawa i obowiązki”https://www.youtube.com/watch?v=Isqty3QsEeg