Poradnik dla rodziców pierwszoklasistów

PORADNIK DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW

WYPOSAŻENIE DZIECKA DO KLASY 1

 1. Podręczniki:

We wrześniu uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

 1. zestaw „Nowi Tropiciele.” – wydawnictwo WSiP
 2. angielski – Hello Explorer 1
 3. religia – Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej (Podręczniki do religii nie są dotowane, należy je zakupić we własnym zakresie).
 4. PRZYBORY SZKOLNE:

– trzy teczki: papierowe wiązane lub na gumkę do prac plastycznych oraz kart pracy;

– piórnik;

– zeszyt w wąskie linie (linie kolorowe) 16 – kartkowe;

– zeszyt w kratkę 32 kartkowe;

 

 1. ZAWARTOŚĆ PIÓRNIKA:

– dwa miękkie ołówki;

– gumka;

– temperówka;

– dobrze tnące nożyczki z okrągłymi czubkami;

– klej w sztyfcie;

– linijka;

– kredki ołówkowe i Bambino;

 

 1. PRZYBORY  NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE:

-blok rysunkowy A4;

– blok techniczny z kolorowymi kartkami A4;

– blok techniczny z białymi kartkami A4;

– zeszyt papierów kolorowych;

– plastelina;

– klej magiczny;

– farby plakatowe, kubek do wody;

– 3 pędzelki: cienki, średni, gruby;

– teczka sztywna na materiały i przybory plastyczne.

 

 1. ZAWARTOŚĆ WORKA NA ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE: strój do ćwiczeń: spodenki, dwie koszulki z krótkim rękawem, obuwie sportowe (trampki lub tenisówki wiązane lub na rzepy z białą podeszwą) – wszystko w worku proszę podpisać!!

 

 1. KAPCIE –pełne, mogą być tenisówki

 

 1. ŚNIADANIÓWKA.

 

WSZYSTKIE PRZYBORY DZIECKA PROSZĘ PODPISAĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

 

OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

 1. Obowiązkowy wymiar godzin dla uczniów klas pierwszych wynosi 20 godzin edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto uczniowie uczęszczają na lekcję religii w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
 2. Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 7.45 do 12.15.
 3. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych,  korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne.
 4. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 15.30. Dzieci z klas młodszych przebywają w oddzielnej świetlicy. Świetlica zorganizowana jest dla dzieci, których oboje rodziców pracuje oraz uczniów dojeżdżających.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły do 4 września 2021r. Druk jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

 1. Istnieje możliwość wykupienia dla dzieci obiadów, które do szkoły dostarcza firma cateringowa. Cena 6zł za drugie danie. Płatne na koniec miesiąca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie obiadów szkolnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z GOPS lub pedagogiem szkolnym.

 1. Długa przerwa dla dzieci młodszych jest w innych godzinach niż dla klas 4-8. Podczas przerwy dzieci przebywają pod stałą opieką wychowawcy klasy lub nauczyciela dyżurującego.
 2. Uczniowie klasy pierwszej przebierają się i zostawiają obuwie i okrycie wierzchnie w szatni przy swojej klasie.
 3. W szkole korzystamy z dziennika elektronicznego Librus. Login i hasło otrzymacie Państwo na pierwszym zebraniu. W celu założenia Państwu kont będziemy potrzebowali Państwa adresy mailowe.
 4. Uczniowie dojeżdżający korzystają z transportu publicznego PKS.

Odwozy są o dwóch porach: pierwszy po godz. 12, drugi po godz. 15

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie szkoły w sierpniu.

 1. Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły i poza nią. Decyzję o wysokości składki i nazwie ubezpieczyciela podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców
 2. We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą klasy wybierana jest trzyosobowa Klasowa Rada Rodziców. Członkowie wybranej Rady delegują jedną osobę do Rady Rodziców, która współpracuje z dyrekcją szkoły w doskonaleniu organizacji pracy wychowawczej i opiekuńczej.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

tel.  62 731 68 12

e-mail:  spmakoszyce@interia.pl

strona internetowa szkoły: www.spmakoszyce.pl

wychowawca klasy Pani Danuta Bator