Próbny egzamin ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Wszystkie materiały, zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych OKE w następujących terminach:
30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej formie:
• zadania zamknięte (test) – edytor tekstu lub karta papieru
• język polski i język angielski – dłuższe formy wypowiedzi – w pliku w edytorze tekstów
• matematyka – kartka papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania
Można również skorzystać z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie)

Rozwiązania należy wysłać mailem do godziny 14.00 w dniu przeprowadzanego egzaminu do nauczycieli przedmiotów (adresy zostaną wysłane przez dziennik elektroniczny). Nauczyciel po sprawdzeniu przekazać uczniom informację zwrotną.

Udział w egzaminie próbnym jest dobrowolny, a uzyskane wyniki nie podlegają ocenie.